Reguli De Traducere
Engleză Română
Item # Postul #
Object Class Clasa Obiect
Threat Level Nivel de amenințare
Special Containment Procedures Proceduri Speciale De Izolare
Description Descriere
Addendum Addendum
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License